top of page

Espressione

staat voor "expressie". 

Mannenensemble Espressione wil de boodschap van het Evangelie middels muziek op uitdrukkelijke wijze delen met de luisteraar. 

Muziek is voor alle leeftijden. Het Evangelie moet door iedereen gehoord worden.

Zingen is onze passie.

Repertoire

​In de afgelopen tijd hebben we een prachtig repertoire opgebouwd,
bestaande uit veelal nieuwe - en weinig gehoorde liedbewerkingen.   
Binnenkort kunt u deze liederen  beluisteren op onze  allereerste cd.

ontmoeting & interactie

Als ensemble willen we tijdens een concert één zijn met het publiek. 
In het programma wordt het publiek dan ook uitgenodigd om naast het luisteren naar solonummers ook actief deel te nemen in het zingen. Een groot deel van het repertoire is hierop ingesteld. Daarnaast is het mogelijk verzoekliederen op te geven naar aanloop van een concert. 
Naast het muzikale aspect maken wij bewust ruimte voor ontmoeting. Een warm ontvangst, hapje & een drankje tijdens de pauze; genoeg ruimte om elkaar te spreken en te ontspannen. ​

kwaliteit

o.l.v. onze dirigent, Arjan Wouters, werken wij tijdens de repetities vol passie aan nieuwe en bestaande liederen.
We vinden het belangrijk om dit op een kwalitatief zo hoog mogelijk niveau te doen, tot eer van God. 
​​ Een avond met "Espressione"  is een avond vol muzikale variatie  met medewerking van gepassioneerde, professionele musici.
 


"Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart." (Kolossenzen 3 : 16)

bottom of page